Πολιτική Απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σκοπός της παρούσας δήλωσης είναι η ενδελεχής ενημέρωσή σας, αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, ως συναλλασσόμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα μέσω της παρούσας ιστοσελίδας του καταστήματος μας.

 

Στην κατεύθυνση αυτή, αναγνωρίζουμε και δίνουμε μέγιστη σημασία στην υποχρέωση συμμόρφωσής μας με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR).

1. Ποιοι είμαστε και τα στοιχεία της Εταιρείας μας.

Η ατομική εταιρεία λιανικού εμπορίου προϊόντων τεχνολογίας, με την επωνυμία «ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΒΑΙΟΣ», με έδρα τη Λαμία Ν. Φθιώτιδας, οδός Χαλκομάτας αρ. 35, με ΑΦΜ 101922660, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Κουβέλη Βάιο, είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της παρούσας ιστοσελίδας www.digitstore.gr.

2. Ποια προσωπικά σας δεδομένα δύναται να υποβληθούν σε επεξεργασία

Η Εταιρεία μας, λειτουργώντας ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που οι ίδιοι μας γνωστοποιείτε ή μας έχετε ήδη γνωστοποιήσει με την ιδιότητά σας ως συναλλασόμενοι, ως επισκέπτες και χρήστες των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας www.digitstore.gr. Ειδικότερα, τέτοιες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως είναι το ονοματεπώνυμό σας, το Α.Φ.Μ.
 • Στοιχεία δημογραφικού χαρακτήρα, όπως είναι το φύλο, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης.
 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως είναι ο τόπος κατοικίας, η διεύθυνση κατοικίας και ο ταχυδρομικός της κωδικός, αριθμός σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία με τα οποία εμφανίζεστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, όπως είναι η διεύθυνση IP, δεδομένα cookies, τοποθεσία, τύπος συσκευής μέσω της οποίας πραγματοποιείται η σύνδεση, στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

3. Για ποιο σκοπό πραγματοποιείται η επεξεργασία

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Κατά τη σύναψη ή εκτέλεση μιας σύμβασης:
  • Για να σας ταυτοποιήσουμε και να επαληθεύσουμε την ορθότητα των στοιχείων σας
  • Για να επεξεργαστούμε, την παραγγελία (διαχείριση και διεκπεραίωση της πληρωμής, αποστολής, επιστροφής προϊόντων)
  • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας είτε σε προσυμβατικό στάδιο είτε σχετικά με κάποια συναφθείσα σύμβαση προκειμένου να σας εξυπηρετήσουμε (χρόνος διαθεσιμότητας όταν κάποιο προϊόν έχει εξαντληθεί, τυχόν αλλαγή στο χρόνο παράδοσης)
 • Στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας μας, της προάσπισης των συμφερόντων μας για τους ακόλουθους σκοπούς:
  • Για να απαντάμε σε ερωτήσεις, παράπονα και σχόλιά σας
  • Για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις παραγγελίες σας και τις αγορές σας
  • Για να σας ενημερώνουμε, κατόπιν λήψης της σχετικής συγκατάθεσής σας, για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας (αποστολή mail, sms κλπ σχετικά με κάποιο νέο προϊόν π.χ.)
  • Για να σας ενημερώνουμε και να συμμετέχετε, κατόπιν λήψης της σχετικής συγκατάθεσής σας, σε προωθητικές μας ενέργειες (αποστολή μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης π.χ.)
  • Για να διεξάγουμε αναλύσεις δεδομένων με βάση τις προτιμήσεις και τις συναλλαγές σας, ώστε η επικοινωνία μας μαζί σας για ενημέρωση αναφορικά με νέα προϊόντα, υπηρεσίες, προγράμματα επιβράβευσης, και εν γένει προωθητικές ενέργειές μας, να είναι στοχευμένες και σύμφωνα με τις συναλλακτικές σας συνήθειες και τα ενδιαφέροντα, ώστε να μη σας επιβαρύνουμε με ανεπιθύμητο και περιττό υλικό.
  • Για να σας ενημερώνουμε σχετικά με διακρίσεις, διοργανώσεις, εκδηλώσεις, στις οποίες η Εταιρείας μας διοργανώνει ή συμμετέχει.
  • Για να αξιολογούμε τη δραστηριότητά μας με συνέπεια, για να διαπιστώνουμε την τυχόν ύπαρξη προβλημάτων στις συναλλαγές μας, ώστε να βελτιώνουμε το μάρκετινγκ της Εταιρείας, το περιβάλλον στο οποίο συναλλάσεστε μαζί μας ως καταναλωτές και τις εν γένει υπηρεσίες που σας παρέχουμε.
  • Για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας, στις παρατηρήσεις σας και για να έχουμε τη δυνατότητα να συμμορφωθούμε σε τυχόν αιτήματά σας αναφορικά με την ενάσκηση των δικαιωμάτων σας
  • Σε περίπτωση που πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας δίνετε με άλλους τρόπους θα σας ενημερώνουμε κατά το χρόνο συλλογής αυτών ώστε να έχετε τη δυνατότητα αποδοχής, άρνησης και διεξοδικής ενημέρωσης.
 • Για το δικό σας όφελος:
  • Σε περίπτωση που πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τυχόν κινδύνους ή τυχόν ανάκληση προϊόντος που παραγγείλατε ή αγοράσατε από εμάς, οι οποίοι ενδεχομένως προέκυψαν μεταγενέστερα της παραγγελίας ή αγοράς του από εσάς.
  • Προκειμένου να σας αποστέλλουμε διαφημιστικό υλικό, προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντα σας ώστε να αποφεύγεται η επιβάρυνσή σας με υλικό που δεν ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις σας
  • Για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μέσω του διαδικτύου
  • Για να εντοπίζουμε, διαχειριζόμαστε και επιλύουμε τυχόν ζητήματα εξυπηρέτησης, τεχνικών προβλημάτων, αναφορικά με τις υπηρεσίες μας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
  • Για αποφυγή τυχόν διαδικτυακής απάτης και άλλων εγκλημάτων αναφορικά με τη χρήση του διαδικτύου

4. Σε ποιους δύνανται να γνωστοποιηθούν τα στοιχεία σας

Τα δεδομένα σας συλλέγονται και επεξεργάζονται από συγκεκριμένους μόνο υπαλλήλους της εταιρείας μας οι οποιοι δεσμεύονται με καθήκον εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι προς τούτο.

Τα δεδομένα σας είναι δυνατόν να γνωστοποιηθούν σε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, στα οποία είτε είμαστε υποχρεωμένοι είτε δικαιούμαστε να τα γνωστοποιήσουμε, προκειμένου να διεκπεραιώσουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, βάσει της  ισχύουσας νομοθεσίας, εθνικής και κοινοτικής, δικαστικών αποφάσεων, ή στο πλαίσιο της συναλλακτικής μας σχέσης, και συγκεκριμένα σε:

 • Σε εταιρείες με αντικείμενο την παροχή ταχυδρομικών/μεταφορικών υπηρεσιών (π.χ. ACS Courier, ΚΙΦΑ Λαμίας)
 • Σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης χρήσης του ιστότοπου, σύνταξης εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητά του κλπ (π.χ. Google Adwords, Google Analytics) Διαφήμιση
 • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook)
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών λογισμικού live chat (π.χ. Facebook Messenger)

Σε κάθε περίπτωση που μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους, δεν τους εξουσιοδοτούμε να διατηρούν, να αποκαλύπτουν ή να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας με άλλα πρόσωπα και για άλλους λόγους, πέραν του σκοπού των υπηρεσιών που ζητήσαμε να μας παρέχουν.

Η Εταιρεία ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα στις αρμόδιες Εποπτικές, Ανεξάρτητες, Αστυνομικές, Δικαστικές και εν γένει Δημόσιες Αρχές, όπου και όποτε επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ειτε εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα είτε εφόσον υποχρεούται να υποβάλλει σχετική αναφορά δίχως προηγούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.

5. Ποιο το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας και τι γίνεται κατά το χρόνο παρέλευσης του διαστήματος αυτού.

Διατηρούμε τα προσωπικά σας για διάστημα που δεν ξεπερνά τους 24 μήνες από την τελευταία σας συναλλαγή μαζί μας με οποιονδήποτε τρόπο (αγορά, εγγραφή σε υπηρεσίες μας κ.λ.π.). Ειδικότερα, αναφορικά με προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με αγορά προϊόντων, διατηρούνται από εμάς για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να μπορούμε να είμαστε συνεπείς στις νομικές υποχρεώσεις (φορολογικές π.χ.) και στην εν γένει ισχύουσα νομοθεσία. Στο τέλος αυτής της περιόδου, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή θα διατηρηθούν ανώνυμα σε μη αναγνωρίσιμη και ταυτοποιήσιμη μορφή, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστικές αναλύσεις που θα ενισχύσουν τον επιχειρηματικό μας προγραμματισμό. Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε για τεχνικούς λόγους.

6. Ποια τα δικαιώματά που έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς τα ασκείτε.

 1. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης
  Είναι το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε από εμάς σχετικά με το ποια δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα έχουμε συλλέξει, εάν, με ποιον τρόπο, και για ποιο σκοπό τα επεξεργαζόμαστε και για ποιο διάστημα τα αποθηκεύουμε.
 2. Έχετε δικαίωμα διόρθωσης
  Είναι το δικαίωμά σας, σε περίπτωση που διαπιστώσετε την ύπαρξη εσφαλμένων ή ανακριβών πληροφοριών σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, να αιτηθείτε σε εμάς τη διόρθωσή τους.
 3. Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης
  Είναι το δικαίωμά σας να μας ζητήσετε την άρση της συγκατάθεσής σας ή τον αποκλεισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας. Στην περίπτωση αυτή, αν δεν υφίστανται άλλοι νόμιμοι λόγοι οι οποία να υπερισχύουν του δικαιώματος σας, εμείς διακόπτουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας.
 4. Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.
  Είναι το δικαίωμά σας να αιτηθείτε και να λάβετε από εμάς σε αναγνωστέα μορφή τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε κάποιον άλλον για εσάς.
 5. Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
  Είναι το δικαίωμά σας να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
 6. Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.
  Μπορείτε να μας ζητήσετε εγγράφως να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε το αίτημά σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνσή [email protected] με τίτλο το ανάλογο δικαίωμα το οποίο ασκείτε και εμείς θα το εξετάσουμε και θα σας απαντήσουμε σε εύλογο χρόνο.

 

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεστε καθ’ οποιονδήποτε τρόπο σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε προσφύγετε υποβάλλοντας καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κάνοντας χρήση των ακόλουθων στοιχείων επικοινωνίας:

Ταχυδρομική δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα|
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6475600
Ιστοσελίδα: www.dpa.gr
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): [email protected]

7. Χρήση Cookies

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies, παρακαλούμε δείτε την πολιτική μας για τα cookies.

8. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Αποτελεί υποχρέωση της εταιρείας μας να διαφυλάσσουμε και να προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας από κάθε μορφής μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία. Στην κατεύθυνση αυτή, διαρκώς αναζητούμε και κάνουμε χρήση των πιο σύγχρονων, εξελιγμένων και αναβαθμισμένων μεθόδων και μέσων ασφαλείας.

9. Σχετικά με δυνατότητα τροποποίησης της παρούσας.

Η εταιρεία μας επικαιροποιεί, συμπληρώνει, τροποποιεί την παρούσα Δήλωση Πολιτική Απορρήτου όποτε αυτό είναι αναγκαίο, εναρμοζίομενη με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίδιο. Η επικαιροποιημένη, συμπληρωμένη, τροποποιημένη Δήλωση, θα αναρτάται στην παρούσα ιστοσελίδα μας.